AY-POLICE-STATION
guide
ʶҹյǨٸþйظ ԹѺЪҪ :: ԡôبҵ Էѡɮبͺ
headmaster
name

 

     new
     new
     new


 ͺѹ֡Ҿ

ͺѹ֡Ҿ
šèѺʾԴ
šèѺ
šèѺ

ԡʹ

˹§ҹѧѴ

    s1  ҹͧѹҺ
            s2ҹͧͧѹ
               s3  µǨöѡҹ¹
               s3  µǨӺ
               s3  µǨԹ
               s3  µǨѡҹ
               s3  ǨШ
               s3  ˹¨
               s3  áûͧѹҺ
    s1  ҹ׺ǹͺǹ
          s2ҹͺǹ
               s3  ҹ
               s3  ¾ѡҹ׺ǹ
               s3  ҹԷҡ
                   s3  ¹Шѹ

               s3  ¹ººѺ
           s2 ҹ׺ǹ
    s1  ҹҨ
    s1  ҹӹ¡
     s1  ٹʹ (I.T.)
     s1  ٹѺ˵ 191
     s1  ٹǺ觡èҨ (CCTV)

tour-head

    t  Ѵྪ
    t
  ѴҪó
    t  ѴҸҵ
    t  þźԵ
    t
  ѴѲ
    t  Ѵط

    t
 Ѵҡͧ
    t  Ѵ˹ҾҪԡ
    t  Ѵ
    t  Ѵ˭

    t  Ѵѭԧ
    t  Ѵ§ - ӹѡԺѵԸ
    t  Ҵ¸

    t  ҴӤͧк

    t  ҪѧҧԹ

    t  Ѵȸѵ Ѵѹ
    t  ٹŻҪվҧ


ԨʶҹյǨٸþйظ

clickԡʹ


Ҫѭѵ / ¹

p1   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
p1   เนติบัณฑิตยสภา
p1   สำนักงานศาลยุติธรรม
p1   ศาลรัฐธรรมนูญ
p1   ศาลปกครอง / ศาลทรัพย์สินทางปัญญา
p1   ศาลฎีกา / ศาลแพ่ง / ศาลอาญา
p1   ศาลล้มละลายกลาง
p1   กระทรวงยุติธรรม
p1   สำนักงานอัยการสูงสุด
p1   สภาทนายความ / ไทยจัสติสก์ / ลอว์ออนไลน์
p1   ห้องสมุดกฎหมาย
p1   พ.ร.บ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
p1   พ.ร.บ.กองทุนบำเหจบำนาญข้าราชหาร (แก้ไข) 2542
p1   พ.ร.บ.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
p1   พ.ร.บ.กาขนส่งทางบก พ.ศ. 2513
p1   พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478
p1   พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 2535
p1   พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522
p1   ҪѭѵԢҪþ͹- Ţ


news

WEB BROWSER

 
จัดทำโดย : ศูนย์สารสนเทศ สҹյǨٸพระนครศรีอยุธยา ถ.เดชาวุธ ต.ประตูชัย อ.йظ จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 โทร 035-243444
(E-Mail : ayutthaya191@hotmail.com,ay70001@hotmail.com)