วันนี้ 28 ส.ค. 2561 ร.ต.อ.สุเทพ เอกฉัตร รอง สวป.สภ.พระนครศรีอยุธยา พระนคร216 พร้อมกำลังสายตรวจตำบล จนท.ทหาร อส.ชรบ.ตชต.ร่วมว.4งานแห่คานหามกีแซะ อาลี มัสยิดอาลียิดดารอยน์ ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อป้องกันเหตุทางน้ำและตรวจสอบความปลอดภัยในการล่องเรือทำพิธี